Конституція розуму людини. Частина друга.

Конституция ума человека. Часть вторая.

Конституція розуму людини. Частина друга.

Доброго дня, шановні друзі! Сьогодні продовжимо вивчати конституцію розуму.

Розглянемо якості конституції розуму.

У ведичній системі психічна конституція зазвичай визначається згідно з трьома гунами – первинними якостями природи: саттвою, тамасом та раджасом. Щодо розуму ці первинні властивості проявляються як ясність, напруга та відповідно тупість. При даному підході, доши мають другорядне значення.

Гуни також відображають рівень розвитку душі. Це не просто розумові здібності або емоційні особливості, – це розвиток розуму, його здатність сприймати істину і знання та діяти згідно з ними.

Головною якістю розуму є Саттва – ясність, оскільки саме завдяки ясності у принципі можливе сприйняття. Буквально слово «саттва» означає дещо, що володіє тією ж природою, що істина або реальність (сат). За своєю природою розум ясний і чистий, але його можуть затемнювати негативні думки та емоції. Коли він чистий, він призводить до просвітління й самореалізації. Саттва – це якість божественної природи. Вона звертає розум і свідомість до внутрішнього світу, відновлює гармонію розуму та серця.

Раджас – це напруга або занепокоєння розуму, те, що спрямовує нашу увагу зовні та змушує нас шукати задоволення у зовнішньому світі. Розум під впливом раджасу порушується бажанням. Буквально «раджас» означає пляма або дим. Це напруга в розумі, надмірно збуджені думки й почуття, такі як гнів, упертість, прагнення маніпулювати іншими та егоїзм. Раджас також дає прагнення до влади, придушення, порушення і розвагам що напружують. Надлишок Раджасу породжує демонічні натури.

Тамас – це тупість, невігластво та нездатність до сприйняття.  Це розум, затьмарений невіглаством і страхом, це тяжкість та летаргія.  Тамас породжує лінь, сонливість, ослаблену увагу, призводить до зниження чутливості та розумової активності, підпорядковуючи розум зовнішнім або підсвідомим силам.  Він формує тваринні або рабські натури.

Зазвичай раджас та тамас супроводжують один одного.  Тамас затемнює чисте усвідомленням, і за рахунок цього раджас отримує можливість породжувати різноманітні хибні уявлення або егоїстичні ідеї. Своєю чергою, надлишок раджасу, викликаючи надмірну активність, виснажує енергію та робить людину тамастичною – неосвіченою, млявою, сонною.

Невірно розглядати раджас і тамас як щось непотрібне.  І раджас, і тамас також необхідні у природі, як і саттва.  Раджас породжує енергію, життєздатність та душевне хвилювання.  Тамас створює стабільність та забезпечує постійність форм, тому він лежить в основі нашого фізичного тіла.  Але роботі розуму і процесу сприйняття обидві ці сили перешкоджають.  Об’єктивне усвідомлення можливо лише за умови, що розум спокійний і вільний як від збудження, так і від інерції.  Щоб ми могли правильно споглядати Всесвіт, розум повинен бути подібний до незамутненого дзеркала або спокійної гладі озера, в якому відбивається Місяць.  Процес очищення розуму частково спрямований саме на те, щоб раджас і тамас зайняли належне місце, діючи тільки у своїх, більш низьких сферах нашої природи.

Розглянемо взаємозв’язок гун та дош

Іноді намагаються співвіднести три доши з трьома гунами.  Насправді ж будь-яка доша, може поєднуватися з будь-якою з трьох гун.  Аюрведа вчить, що основна причина хвороб – «помилка інтелекту» або «праг’я апарадха».  Це поняття означає не просто обмеженість знань або нездатність до точного словесного вираження думок, а недостатнє розуміння природної гармонії життя і того, як до нього пристосуватися, існування поза гармонією з природою, Всесвітом та божественним.  Можна сказати що це недостатньо мудрості.  Така дисфункція нашого розуму може бути зумовлена ​​зовнішніми чинниками, зокрема страхом і бажаннями.  Вона перешкоджає прояву творчого початку в нашому житті та заганяє нас в пастку умовностей і упереджень, що проявляється, як відсутність віри в життя і в божественне. Відсутність поваги до життя та байдужість.

Психічні розлади, як правило, бувають викликані такою нестачею мудрості, або недоліком саттви.  Його причинами можуть бути вади в освіті (упущення моральних і етичних цінностей у процесі виховання), заподіяння шкоди іншим людям, надмірне збудження або надлишок розваг, нечесність, брехливість.  Такі фізичні фактори, як надмірний сон, неправильне харчування, також можуть привести до подібного занепаду саттви. Розвинути саттву можна шляхом духовного вдосконалення, що має йогічні практики, медитацію, перебування на природі, милостиву дієту і такий спосіб життя, який відповідав би конституції даної людини.

Саттвічний тип менше інших схильний до хвороб.  Його природа гармонійна та легко пристосовується.  Він прагне до рівноваги та до набуття спокою розуму, тим самим позбавляючи хворобу психічних коренів.  Люди цього типу уважні до інших та піклуються про себе.  Життя вони розглядають як необхідний досвід і намагаються бачити благо у всьому, в тому числі й у хворобі.

Люди раджастичного типу зазвичай наділені великою енергією, але можуть самі себе «спалити» надмірною активністю.  Симптоми хвороби у них зазвичай гострі, одужання можливе за умови застосування правильних лікувальних заходів.  Вони нетерплячі та непослідовні в лікуванні хвороби та не бажають витрачати час заради свого одужання або брати на себе відповідальність за нього.  У своїх хворобах вони вважають за краще звинувачувати інших.

Тамасичний тип більше інших схильний до затяжних, хронічних хвороб, у тому числі до раку.  Його енергія та емоції схильні до застою, а хвороби, як правило, глибоко вкорінені, наполегливі та важковиліковні.  Люди цього типу не прагнуть до того, щоб отримати необхідне лікування, їх гігієна зазвичай знаходиться на низькому рівні.  Вони сприймають свою хворобу, як долю і не використовують тих методів, які могли б допомогти їм вилікуватись.

Розглянемо психічні типи та доши. Один із методів врівноваження дош полягає у тому, щоб привести їх з тамастичного і раджастичного стану в саттвічний. Зазвичай людина не може вийти за межі своєї домінуючої доши, але здатна піднятися на найвищі рівні її функціонування. Наприклад, тип Капхи може піднятися від жадібності – тамастичної емоції – до рівня саттвичної емоції щедрості, поклоніння та відданості. Цей процес перетворює емоційну схильність до хвороб в енергію здоров’я та просвітлення. Без саттви ми були б не у змозі взагалі що-небудь сприймати. Так само, як у нас присутні всі три доши, кожен із нас наділений в різній мірі усіма трьома гунами. Ми повинні визначити співвідношення трьох гун у собі. Це підкаже нам шлях до вдосконалення нашого розуму і нейтралізації наших тенденцій до хвороб через йогу і виховання власного характеру.

Якщо ми розглянемо одночасно три доши та три гуни, то отримаємо таку картину. Кожна доша розділяється відповідно до трьох гун. З точки зору психічної природи, жодна з дош не може вважатися краще за інші. Властивості їх різні, але в кожному типі присутні найвищі та найнижчі аспекти. Всередині кожної доши можна виділити сім різних психічних типів (так само, як три доши утворюють сім різних фізичних типів). Це чиста Саттва, чистий Раджас, чистий Тамас, Саттва-Тамас, Саттва-Раджас, Раджас-Тамас і всі три гуни, присутні в однаковій мірі. Абсолютно чиста Саттва (Шуддха Саттва) дає просвітлення.

Негативні особливості своєї гуни (наприклад, звички, що призводять до захворювань) можна виліковувати за допомогою відповідних заходів, таких як медитація, молитва, мантри, пуджа або інші способи духовного самовдосконалення. Наша сучасна культура в цілому дуже раджастична. Тому деякі наші раджастичні риси можуть бути обумовлені скоріше зовнішніми обставинами, ніж нашою власною природою.

Прояв гун у психічної конституції Вати

  • Саттва: енергійність, пристосовуваність, гнучкість, швидкість розуміння, комунікабельність, сильне відчуття своєї єдності з людством, сильна цілюща енергія, справжній ентузіазм, позитивний дух, здатність до ініціативи, до позитивних змін і руху вперед.
  • Раджас: нерішучість, ненадійність, гіперактивність, хвилювання, неспокій, збудженість, нервозність, балакучість, поверхневість, шумливість, руйнівні тенденції, фальшивий ентузіазм.
  • Тамас: боязкість, раболіпство, нечесність, скритність, депресивні стани, схильність до сексуальних збочень, саморуйнування та самогубство, пристрасть до наркотичних речовин, безлад у розумі.

Прояв гун у психічної конституції Пітти

Саттва: високий інтелект, ясність, сприйнятливість, просвітленість, здатність до розрізнення, добра воля, незалежність, теплота, доброзичливість, сміливість, здатність до лідерства.

Раджас: впертість, імпульсивність, амбіційність, агресивність, прагнення контролювати, керувати та панувати, критичність, гнівливість, дратівливість, нерозсудливість, гордість, марнославство.

Тамас: ненависть, злість, мстивість, психопатичність, руйнівні тенденції, тяга до злочинного світу, схильність до скоєння злочинів, торгівлі наркотиками.

Прояв гун у психічної конституції Капхи

Саттва: спокій, безтурботність, умиротворення, стабільність, вірність, любов, співчуття, всепрощення, терпіння, відданість, сприйнятливість, сильна віра, прагнення надавати підтримку і здатність надихати.

Раджас: прагнення контролювати, прихильність, жадібність, матеріалістичність, сентиментальність, потреба в надійності та безпеці, прагнення до комфорту і розкоші.

Тамас: тупість, млявість, апатичність, лінощі, відсутність тонкості та чутливості, сповільненість розуміння, схильність до злодійства.

Саттвічна конституція і сім її підтипів

Люди, які мають саттвічний розум, за своєю природою розумні. У них дуже хороша пам’ять. Вони інстинктивно прагнуть до порядку і чистоти, та так само піклуються про своє здоров’я. Вони добрі, спокійні, уважно ставляться до інших, виявляючи готовність допомогти та ввічливість. У них хороші манери.

Попри те, що такі люди вже достатньо розвинені, вони прагнуть зробити себе краще, та зосереджені на інтелектуальних і духовних пошуках, роботи, самовдосконалення. За своєю природою вони впевнені у собі: виявляють неупередженість і справедливість, уміння прощати, щедрість, доброту, відкритість. Вони з готовністю, не чекаючи нічого взамін, діляться тим, що у них є, відчуваючи при цьому радість. Саттвічні люди не висловлюють невдоволення своїм становищем, вони дивляться на життя, як на корисне придбання знань, не тримають ні на кого злості. Це дуже потрібна і важлива якість у нашому світі. Вони не прагнуть до високого становища або до накопичення багатства, до нав’язування своєї думки або до панування над іншими. Їх розум спокійний і чистий, вони м’які та скромні, чесні. У них духовні інтереси, сильна віра в Бога, вони займаються благодійністю і часто безкорисливо допомагають іншим.

Саттвічні люди випромінюють ентузіазм, радість, щастя. Ці люди гнучкі у спілкуванні, постійні, помірні та врівноважені у звичках і діях. У них короткий, освіжаючий і водночас глибокий сон. Вони люблять просту і свіжу їжу, без надмірних вимог до її смаку.

Назви окремих підтипів – це імена богів і напівбогів, пов’язані з якостями, які їм приписуються. Серед саттвічних типів існує своя ієрархія: тип Брахми найчистіший, тоді як тип гандхарви – дещо приземлений, хоча теж належить до конституції саттва. Брахма – творець Всесвіту, поряд з Вішну і Шивою один з богів Трімурті. Ріші – мудрець, провидець. Індра – цар усіх богів. Яма – син Сур’ї (Сонця) і бог смерті. Варуна – бог водної стихії, Світобудови, суддя та охоронець справедливості. Кубера – бог багатства та родючості.

Раджастична конституція і шість її підтипи

Люди, які мають раджастичний темперамент, дуже динамічні, прагнуть до панування і контролю над іншими. Володіють непостійною пам’яттю і помірним розумом. Люди у раджа-ґуні цінують владу та престиж, тому прагнуть до багатства й визнання, влади, положення, слави. Своїм становищем і багатством, раджастичні люди завжди незадоволені – вони з насолодою хваляться своїм багатством і безупинно прагнуть накопичити ще більше. Крім того, вони постійно прагнуть до насолод (секс, їжа), розважальних заходів (свят, вечірок, святкувань), збудження почуттів (ароматом, музикою, кольором). І водночас вони часто відчувають нудьгу, та розсіяні.

Зазвичай вони дуже активні та старанні, дуже амбітні. Можуть проявляти сміливість і безстрашність, але настільки ж часто проявляють жорстокість і егоїстичність, заздрість, злостивість. Люди з таким темпераментом можуть бути надзвичайно себелюбні та горді, рішучі, маніпулятивні.

В духовному відношенні вони характеризуються, як люди що сумніваються та запитують. У них в основному переважає негативне, іноді цинічне ставлення до життя. Вони часто бувають зарозумілими та злими, а також грубими. Реагують, як правило, на зовнішні збудники з роздратуванням.

Люди раджастичної природи, рідко дарують подарунки безкорисливо. Вони завжди роблять це з метою продемонструвати свою щедрість (або з якими-небудь очікуваннями), і з деяким небажанням, а не від звичайного альтруїзму. Тому взаємовідносини з іншими вони будують, виходячи з власних потреб, а не з взаємовигідних побажань та інтересів.

Через напружені сни сон у них тривожний, неспокійний, і тому не освіжаючий. Вони віддають перевагу їжі з сильними надлишковими смаками та ароматами (солону, пряну, гостру). Регулярно вживають стимулянти, такі як алкоголь і тютюн, кава, чай з метою насолоди.

У раджастичної конституції виділяють шість підтипів, які носять імена не богів і напівбогів, а їх супротивників. У цьому закладена відповідна символіка. Подібно до того, як боги та напівбоги постійно перебувають у конфлікті з демонами, так і в нашій психіці відбувається безперервна боротьба світлих і темних сил. Під темними, раджастичними слід розуміти егоїстичне мислення і спосіб дій, орієнтовані на вигоду від власних вчинків. Навпаки, світлі натури – саттвічні звертаються з власною і вселенською енергією більш усвідомлено, направляв її на благо всіх живих істот. Вони мислять, насамперед, довгостроковими категоріями, враховуючи й духовну сторону своїх вчинків.

Асура – демон, «не бог». Ракшас – демон, людожер, буквально «їсть сире». Пішача – злий демон, що харчується плоттю та кров’ю людей, проклята душа. Сарпа – змієподібні істоти. Прета – померла душа, дух, який не може задовольнити свої бажання. Шакуна – слідуючи шляхом птахів (шакуни).

Тамастична конституція і три її підтипи

Ці особистості, виявляють якості гуни тамас, повні страхів і нерозумні, ледачі, також у них погана пам’ять. Проявляють мало турботи та поваги стосовно до інших людей, як правило, вони нечутливі й апатичні. Аморальні або запальні, грубі, нахабні. Можуть бути дуже наполегливими або впертими, неуважними до оточення. Тамастичні люди не виявляють бажання стати краще в розумовому або фізичному відношенні. Для цього їм не вистачає дисципліни та сили волі.

Тамастичні люди намагаються по можливості уникнути будь-якої роботи та не займатись нічим, що від них вимагає великого розумового або фізичного напруження. Частіше їх займають секс чи неробство, їжа, алкоголь, сон. Вони неохайні, нечесні та байдужі до свого здоров’я.

У них немає або майже немає віри в Бога. Духовними питаннями найчастіше не цікавляться, або майже не цікавляться. Люди тамастичної природи часто занурені у депресію або смуток.

Ті, у кого переважає тамас, – взаємини з іншими носять абсолютно експлуататорський характер не відчуває любові, за винятком тієї, що ґрунтується на їх власній чуттєвій насолоді; вони рідко дають, воліючи замість цього отримувати, або навіть виманювати за допомогою обману. Часто скаржаться на своє становище та роботу, при цьому не вживають ніяких дій, не виявляють ніякого бажання для зміни ситуації.

Сон у цих людей глибокий, вони насилу прокидаються. Зазвичай ведуть малорухливий спосіб життя. Вони часто переїдають, віддають перевагу їжі, що минула через тривале перероблювання, надто солодку, або холодну, консервовану, важку, несвіжу. Більшу частину їх дієти складає «фаст-фуд», тобто швидка їжа та їжа тривалого зберігання.

У тамастичній конституції виділяють лише три підтипи. «Пашава» означає «звір», «матс`я» – «риба». Назва останнього типу, позбавленого всяких інтелектуальних здібностей, вельми багатозначно: таку конституцію порівнюють із рослинною формою життя. До речі, в англійській мові дуже пасивну людину називають «vegetable» – «овоч».

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *