Санкх’я – філософський базис аюрведи

Основы Аюрведы. Санкхья – философский базис аюрведы.

Санкх’я – філософський базис аюрведи.

Друзі, продовжуємо пізнавати аюрведу. Цією публікацією я починаю розкривати найважливішу частину цих знань. Це основа, базис, фундамент. Це та основа, без знань якої не можливий подальший рух у вивченні аюрведи. Отже, почнемо!

Аюрведа та філософія

Аюрведа, як наука, надзвичайно точна і послідовна щодо принципів філософії та природознавства, закладених у її основу. Основна філософська школа, на якій базується аюрведа – санкх’я. Саме у цієї ведичної школи філософії вона взяла концепцію, згідно з якою матерія має незмінну кількість при мінливості якостей, а також те, що з усіх початків Світобудови основними є Пуруша (чоловіча енергія, першодух) і Пракріті (жіноча енергія, першоприрода). Також санкх’я стверджує, що матерія має два стани, які абсолютно відрізняються один від одного: непроявлений та проявлений. Матерія у всій її складності складається з трьох її якостей: саттва – чистота, раджас – активність і тамас – інертність. Коли Пракріті (матерія) перебуває в непроявленому стані, її якості знаходяться в абсолютній гармонії. Під впливом Пуруші якості Пракріті виходять із рівноваги, й процес еволюції починає розвиватися від тонкої матерії до щільних першоелементів.

Еволюція не може здійснюватися тільки за рахунок Пуруші та Пракріті. Першим проявом їх взаємодії є Махат (буддхі) або космічний розум. Його функція – прояв самого себе та всіх інших проявів Світобудови. З Махат проявляється Его (аханкара) – принцип індивідуалізації або відчуття свого «я», яке формується під впливом трьох гун – саттви, раджасу і тамасу.

З допомогою саттви его втілюється в:

  • п’ять почуттів що сприймають – слух, дотик, зір, смак, нюх;
  • п’ять органів дії – рот, руки, ноги, статеві органи, анус;
  • Манасі (розумі) – орган пізнання і спрямування.

Потім те ж его за допомогою тамасу втілюється в п’ять танматрах (елементах сприйняття) – звук, дотику, форму, смак і запах, з яких виникають п’ять першоелементів (махабхут) – акаша (простір), вайю (вітер), теджас (вогонь), джала (вода) і прітхві  (земля).

Раджас-аханкара забезпечує їх енергією, необхідною для трансформації.

Ці 24 суті є проявами первинної еволюції. Вони зберігаються до кінця творіння, тобто до моменту, коли виявлена матерія не повернеться назад у непроявлений стан. Проявами вторинної еволюції вважаються різні комбінації першоелементів. І вони можуть знищуватися у будь-який момент. Все, що існує у природі, складається з первинних і вторинних продуктів еволюції. Аюрведа придає цьому факту величезне значення. Це служить основою для діагностики, фармакології та терапії.

Очевидно, що саттва – це творча потенція, творення (Брахма), раджас – кінетична енергія, захист (Вішну) і тамас – потенційна сила руйнування (Шива). Вони є першими проявами беззвучного звуку аум, що являє собою первинний звук Всесвіту і три божества (тримурті) – Брахму, Вішну та Шиву.

Звук «а» являє собою початок Всесвіту, початок життя та уособлює Брахму – бога творця. Звук «у» являє собою їжу, підтримання Світобудови, та уособлює Вішну – бога зберігача. Звук «м» являє собою кінець, руйнування, смерть життя і Всесвіту. Він уособлює Шиву – бога-руйнівника. Хоча Шива руйнівник, його роль у прояві Всесвіту розглядається як корисна, тому що руйнування необхідно для творення. Вібрації трьох аспектів аум представляють всю повноту творіння.

Аюрведа та фізика

Тепер же для повного розуміння того, як аюрведа підходить до фізіології та анатомії людини, необхідно розглянути взаємозв’язок ведичної науки та сучасної фізики. Прогрес у розумінні фундаментальних сил Світобудови привів сучасну фізику до розвитку Теорії Єдиного Поля, яка обіцяє дати повне знання Природного Закону.

Яка ж природа фізичного світу, і які закони що ним керують? Класична фізика малювала взаємодію сил та часток у надрах цієї космічної машини як гру у більярд з кулями та києм, який їх переміщує. Сучасна фізика, однак, прийшла до висновку, що світ, який ми вважаємо конкретним і міцним, не більш щільний, ніж хвиля на поверхні океану. Звичайно ж, хвилі існують, але існують вони лише мить і подібні ілюзіям, оскільки насправді вони – не що інше, як океан. Також сучасна фізика стверджує, що весь всесвіт побудований з шарів енергії, один всередині іншого. Найтонший з них становить найглибший внутрішній шар світобудови, який виражає себе різними якостями. Так фізика спростувала свій же закон про не зруйнування матерії, який вважав атом найдрібнішою її частинкою.

Веда ж говорить, що в основі найтоншого рівня всього, що існує у відносному світі, лежить непроявлене і трансцендентне чисте Буття. Це не матерія й не енергія. Це чисте Буття, стан чистого існування всього, що існує. Все є проявом чистого абсолютного Буття.

Три основних відкриття фізики привели до сприйняття матерії не як чогось конкретного і міцного, а скоріше як вираз непроявленого поля енергії та нескінченного поля динамізму. По-перше, це відкриття структури атома – пустий простір, в якому переміщаються невидимі електрони на великих швидкостях. Потім відкриття формули Гейзенберга – принципу вірогідності, який розкриває подвійність матерії, яка представляється то як частинка, то як хвиля. І, нарешті, знаменитий Е = МС2 (у квадраті) Ейнштейна, показує, що матерія це є форма енергії, здатна трансформуватися в інші форми енергії та матерії.

З Єдиного Поля енергії беруть початок різні закони природи. Можна сказати, що всі ці закони містяться в невиявленій і невираженій формі в Єдиному Полі. Воно як океан, що містить у собі всі хвилі. І у світлі цього світ і всі його предмети – це всього лише видимість поверхні, а реальність явищ – це чиста безмежна енергія, вираженням якої вони є.

Отже, коли сучасна фізика описує все більш і більш тонкі рівні Всесвіту та матерії в поняттях Єдиного Поля самозверненної енергії, схиляєшся до думки, що мова йде про те ж поле енергії розуму, про яке вже тисячі років каже ведична наука. І це Єдине Поле не що інше, як нескінченний океан свідомості.

Аюрведа та фізіологія

Далі розглянемо взаємозв’язок ведичної науки та фізіології. Як вже було сказано вище, фізика описує світ, як форми вібрації єдиного, трансцендентального Єдиного Поля чистого знання. Це майже точне формулювання з ведичного опису. Насправді, це мається на увазі в самому слові «веда». Багато хто думає, що веди – це просто збірка стародавніх книг. Але насправді, слово веда означає «знання», і, належить до трансцендентальних груп знань, які вважаються формами «вібрації» Єдиного Поля. Ці «види вібрації» Єдиного Поля, елементи Веди, є тим, що проявляється в матеріальний світ навколо нас.  Веда – це абстрактний план творіння, або «конституція» Всесвіту.

Отже, веди – це закони природи, виражені не в рівняннях, а в вібраціях.  Згідно з ведичною наукою, вони можуть бути почуті, як звуки, коли усвідомлення людини досить міцно встановлено у трансцендентальній свідомості.  Ось чому результатом пробудження розуму до свого повного статусу Єдиного Поля, стає життя, спонтанно узгоджене з природним законом.  Перебуваючи на цьому гідному рівні, розум містить всі закони природи у своєму найбільш спокійному, урівноваженому стані.

Ідея про те, що закони природи, які структурують тіло, вібрують в Єдиному Полі, подаються в ведичній науці з певною специфічністю.  Ведична традиція визначає 40 основних типів вібрації Єдиного Поля.  Перша з цих сорока – всецілісність, інші 39 – структурують динаміки цієї цілісної якості.  Далі йдуть розділи та підрозділи цих якостей.  Ці способи вібрації виражені в 40 галузях ведичної літератури, та, як доведено, мають надзвичайно детальні (один до одного) відповідності з 40 аспектами людської фізіології та анатомії.

Далі буде…

icon

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *